R&D SUR &PLUS

R&D SUR &PLUS

Onderzoek & Ontwikkeling.

Onze R&D afdeling is het hart van onze onderneming. Deze mensen houden zich elke dag alleen bezig met het onderzoeken hoe ze bestaande producten kunnen verbeteren en /of totaal nieuwe producten kunnen maken. Ons team werkt vooral met een langetermijnvisie en focust zich vooral op de ontwikkeling van duurzaamheid, originaliteit en creativiteit. Dit is de enige manier om tijdloze producten te maken met een lange levensverwachting.

Onze mensen dienen allemaal de volgende eigenschappen te bezitten:  nauwkeurigheid, creativiteit, waarnemingsvermogen en aanpassingsvermogen.  Al onze ontwikkelingen worden met een professionele deskundigheid gemanaged en gemaakt, o.a. via Solid Works en CAD-CAM.

Ons Research & Development team analyseert eerst de gewoonten en behoeften van de consument of bestudeert vragen van klanten en of externe ontwerpers met de bedoeling producten te verbeteren of nieuwe te creëren. Vervolgens werkt men een project uit waarvoor men een haalbaarheidsonderzoek doet en de specificaties formuleert .

Zodra het project is goedgekeurd, bedenkt de R&D afdeling een aantal prototypes van het product. Die moeten garanderen dat de geldende kwaliteit- en veiligheidsnormen in acht genomen worden. Door het  industriële denken en handelen van onze R&D afdeling zijn een hoogwaardig comfort en onberispelijke afwerking bereikbaar geworden. 

Ontworpen door R&D SUR &PLUS