ECOLOGIE

ECOLOGIE

Onze maatschappij heeft alleen een toekomst als wij  blijven investeren in het milieu.

Onze gezamenlijke sociale verantwoordelijkheid, is het nadenken over de sociale, ecologische en culturele consequenties bij het ontwikkelen van onze producten. verantwoordelijkheid, is het nadenken over sociale, ecologische, maatschappelijke en culturele conseque

Bij ons gaat ontwerpen veel verder dan het maken van mooie producten.

Al onze ontwerpers baseren hun werk zowel op veranderingen in onze maatschappij alsook op de laatste technologische ontwikkelingen. Bij het zoeken naar oplossingen dienen zij echter te beantwoorden aan alle normen voor het milieu om zo te kunnen inspelen antwoorden aan alle normen voor milieu op de toekomstvisie van ons bedrijf.